Logo

Progres - Ing. Dominik Valkovič
Kalnická cesta 2
934 01 Levice

Telefón: +421/36/6223835 

     Firma je orientovaná na výrobnú a obchodnú činnosť s drevom.
Naša firma je charakteristická veľkosť plôch, používaných pre skladovanie suroviny, hotových výrobkov a odpadu. Smerovanie firmy je odrazom zásob drevnej suroviny jej zhoršujúcej sa kvality. Konkurencieschopnosť závodu je orientovaná v uspokojovaní spotrebiteľa účelovo určenými a zušľachtenými výrobkami, pri súčasnom znižovaní výroby komerčného reziva na všeobecné účely. Zušľachtenie výroby predstavuje primárnu stránku v strednodobom horizonte.


 
 


     Súčasná technická a technologická vybavenosť umožňuje vyrábať kvalitné výrobky.
Dôkazom sú certifikáty, ktoré vlastníme na dva druhy vyrábaných výrobkov:

  • Certifikát na obklad – Tatranský profil
  • Certifikát na dlážkovicu – podlahovina

     Stratégia odbytu je smerovaná cez kvalitu výrobkov. Vzhľadom na nízke režijné náklady, ceny výrobkov porovnané s konkurenciou sú vysoko pozitívne. Na regionálnej úrovni zabezpečujeme materiálne požiadavky drevárskych firiem. Obchodnú stratégiu tvoríme formou rekonštrukcie vlastných priestorov.
Ďalšou prioritou prosperity firmy je stupňovanie komplexného spracovania drevnej suroviny a úspora energie. To sú primárne kategórie v podnikateľskom zámere a dlhodobé ciele podnikania.


© 2007-2018, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk. Počet návštevníkov od 26.2.2013: